Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Temmuz 06 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Vapur, deniz ve Ystanbul

Kimi ?ehir isimleri telaffuz edilir edilmez, daha o kente dair kareler gözümüzde canlanmadan, simgeleri gelir aklymyza. Paris deyince Eyfel kulesinin alabildi?ine hayranlyk uyandyrycy sureti, Venedik deyince gondollar ve su yollary, Sidney deyince benzersiz opera binasy ve tabi ki Ystanbul’u da muhte?em bo?azy ve emektar vapurlaryyla zihnimizde resmederiz…

Eski ofisimin Kadyköy’de olmasyndan dolayy Be?ikta? – Kadyköy hattynda, vapur ile yolculuk ederdim. Hatyrlyyorum; yeni ba?lamy?tym, mevsimlerden ky?ty. Gümü? renkli havada süzülen füme gemi dumany, Ystanbul’un so?uk ve ya?y?ly atmosferine kary?yp ruhuma is byrakyrken, deniz yolculuklaryna aly?kyn olmayan bünyem, bulanty biçiminde alarm veriyordu. Biraz temiz hava almak için geminin teras katyna çykmy?tym. Orada havanyn so?u?una aldyrmadan, ?ehri bir gemi yolculu?unda süzen insanlar ile kar?yla?tym. Kimileri az sonra varacaklary yere bakyyordu, kimileri uzakla?mak istediklerine, Kyz Kulesi’ne, Aya Sofya’ya, Haydarpa?a Tren Ystasyonu’na… Aslynda herkes, belki ayny belki bir ba?ka nedenden dolayy, ?ehre bakyyordu. Çok geçmeden bende onlara katylmy?tym. Ky? mevsiminin atmosferinden ötürü vapur, deniz ve Ystanbul üçgeni, adeta siyah beyaz filmleri andyryyordu; Hani ?u defalarca gördü?ümüz ama izlemeye bir türlü doyamady?ymyz türden olanlary. Her mevsim farkly görünüyor bu ?ehir, her mevsim etkileyici.

?üphe yok ki Ystanbul, denize nazyr her yeriyle güzeldir ama denizin içinden bir ba?ka güzel görünür. Tabii ki hiç de kusursuz bir ?ehir de?il Ystanbul ama bir vapurdan bakyldy?ynda, pek de kusurlu bir kent de?il. Hatta her mevsim kendini yenileyen bir kent. Yaz, ky?, ilkbahar veya sonbahar, ayny ?ehir ama hep farkly manzaralary var… ?imdilerde bu güzide ?ehrin sembollerinden vapurlar için oylama yapylyyor ve hatta yapyldy. Neden mi? Çünkü eski vapurlar hem yava? hem de ekonomik de?iller. Siz bu dergiyi aldy?ynyz zaman muhtemelen sonuçlar belirlenmi? olacak. Ya?ly kentin eski sembollerinin yerini, yenileri alacak. 8 vapur tasarymynyn katyldy?y oylamada, oylaryn ço?unlu?unu 4 numaraly vapur aldy. Bu demek oluyor ki (görüntü itibariyle) Ystanbullular günümüz ?ehir hatlary formunda bir vapur istiyor. Di?erlerine göz atty?ymyzda, ikinci syrada bulunan aday 8 numara. Seçenekler arasynda tek modern dizayna sahip olma özelli?ini de ta?yyan 8 numaraly vapur, keskin çizgileri ve açyk görü? alany ile de dikkat çekiyor. Zaten genel oylamanyn ço?unlu?unu bu iki vapur aldy. Di?er seçenekler toplamda %30’u bile bulamadylar. Yani 6 adet vapur, oylamada oldukça etkisiz kalmy?lar. Onlaryn yerine daha nitelikli adaylar hazyrlanabilirdi diye dü?ünüyorum. Yönlendiriliyormu?uz hissine kapylmadym da de?il.

Kim kazanyrsa kazansyn, seçimi halk yapmy? olacak, bu güzel; ancak elimizdeki donelerin ne kadar yeterli oldu?u tarty?ylmaly. Maalesef ?irket-i Hayriye’nin internet sitesinde konuyla ilgili çok az tanytym bilgisi var. Halkyn seçimine byrakylan sadece vapurlaryn görselli?i. Örne?in güvenlik bilgileri hakkynda çok az veri mevcut. Oturma planlary hakkynda da bilgimiz yok. Bu eksikliklere ra?men Ystanbullular seçimlerini yapyyor ve hatta yaptylar; hepimize hayyrly olsun.

Bu yyl tamamen yenilenecek olan ?ehir hatlary vapurlarynyn en keyifli toplu ta?yma araçlary olduklary malum. Hatta hiçbir toplu ta?yma aracynda ya?amady?ymyz bir hissi ya?aryz onlarda; yolculu?un bitmesini hiç istemeyiz. Ystanbul’u vapur penceresinden seyretmek veya terasa çykyp, simitle marty beslemek… Bu gibi güzellikleri içinde baryndyran vapurlar, kalbimizde so?uk demir yy?ynlaryndan çok daha farkly bir noktada konumlanyyorlar. Yeni vapurlarymyzla da ayny sycakly?y yakalamak ümidiyle… Bir sonraki sayyda bulu?mak üzere.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550883 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.