Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
Transformers: Revenge of the Fallen 26.6.2009
Uzun zamandyr bekledi?im Transformers: Revenge of the Fallen nihayet vizyona girdi. Biz de Shiftdelete sponsorlu?unda, tüm kadro sinemanyn yolunu tuttuk.

Ylk filmi son derece be?endi?im için yine e?lenceli bir yapym ile kar?yla?aca?ymy tahmin ediyordum. Çok geçmeden yanylmady?ymy gördüm ve Transformers: Revenge of the Fallen, typky ilki gibi oldukça keyifli saatler geçirtti.

Evvela Revenge of the Fallen'yn yanly? çevirisini düzeltmek gerek. E?er herhangi bir yerde, ''Transformers: Dü?enin Yntikamy'' ya da Transformers: ''Yenilenin Yntikamy'' ?eklinde bir çeviri ile kar?yla?yrsanyz, bilin ki bu tamamen yanly?. Zira filmde ''Fallen'' adly bir karakter var ve dolayysyyla çevirinin do?rusu ?u ?ekilde olmaly: Transformers: Fallen'yn Yntikamy.

Typky ilk filmde oldu?u gibi yine Michael Bay imzaly olan yapymda, aksiyon ba?lady my durmak bilmiyor. Michael Bay'in tarzy olan parçalamalar, da?ytmalar, yykmalar bu filmde de bol bol mevcut. Zaten suya sabuna dokunmadan Transformers'y nasyl çekebilirdi de?il mi? Bir kere senaristler yine karma?yk bir öykü yazmy?. Filmden çykynca arkada?ynyza detayly bir anlatmaya kalkarsanyz, elinizi yüzünüze bula?tyrmanyz olasy(!) Mysyr tarihinden çokça yararlanan yazar ekibi, ''Üç Kral'' gibi günümüze ?ekil veren simgeleri de yapyma dahil etmi?. Yç içe geçmi? öykülerle koca bir Transformers hikayesi yaratan ekip, syky?ty?ynda da oyuna yeni karakterler eklemeyi ihmal etmemi?. Revenge of the Fallen'da ihtiyar bir Transformers'la bile kar?yla?tyk.


Yakla?yk 2 saat 20 dakika süren filmin ba?lary adeta komedi filmi gibi. Ancak maalesef bu komedinin ba? mimary Shia Labeouf'un canlandyrdy?y Sam Witwicky karakteri de?il. Ylk filmdekinin aksine Revenge of the Fallen'yn espiri yükünü da?ytan senaristler, özellikle Sam'in annesi ve Leo Spitz karakterlerine çok fazla yüklemi?. Kendi adyma, ilk filmdeki çaylak genç Sam Witwicky'nin o samimi güldürüsünü çok be?enmi?tim. Bu kez Shia Labeouf'un karakteri daha ciddi ve deneyimli resmediliyor. Onun byrakty?y bu açy?y ise Transformers'a yeni dahil olan Leo Spitz karakteri dolduruyor. Film boyunca bu karaktere ihtiyaç var myydy diye dü?ünüp durdum. Ona yüklenen espirileri Sam Witwicky yapsa daha keyifli olurdu diye dü?ünüyorum. Yani açykçasy Sam'in olgunla?masy ho?uma gitmedi.

Bir di?er komik de Judy Witwicky. Sam'in annesi olan Judy, bu filmde adeta ço?uyor. Senaristler öyle ileriye gitmi? ki, neredeyse Revenge of the Fallen bir komedi filmi olacakmy?. Ron Witwicky, yani Sam'in babasy ise typky ilk filmdeki çizgisinde; saf ama mantykly. ?unu takdir etmek gerek ki, karakterleri yazan ekip, Sam için çok iyi bir anne - baba ikilisi yaratmy?. Yani öyle bir aileden ancak Sam Witwicky gibi biri do?ardy.


Revenge of the Fallen, y?yltyly bir Hollywood i?i. Hemen hemen her karesi özel efektler ile dolu. Zaten syrf bu yüzden görülmesi gerek. Grafik teknolojilerinin geldi?i son noktayy görmek açysyndan harika bir film. Gerçek mekanlaryn üzerine yerle?tirilen tamamen özel efekt robotlar ve insanlaryn etkile?imi fevkalade gerçekçi. Her defasynda ''Daha ne kadar ileriye gidilecek?'' diye soruyorum kendi kendime. Foto?raf gerçekli?inin yakalanmasy an meselesi gibi duruyor. Ancak bu özel efekt bollu?unda ?öyle bir problem var: Maalesef sinemalaryn görsel teknolojileri, Transformers gibi filmleri kaldyramyyor. Zira ilk filmde de göze çarpan, robotlaryn kavga etti?i sahnelerdeki anla?ylmazlyk problemi Revenge of the Fallen'da daha bir artarak sürüyor. Kimin kime vurdu?unu, kimin dü?tü?ünü, kimin tutup fyrlatty?yny anlamak için ayry bir dikkatle bakmak gerekiyor ki, bu da yeterli gelmiyor.

Genel olarak bakacak olursak, tipik bir yüksek bütçeli ''e?lencelik'' aksiyon/macera filmi Transformers. Yçeri?inde komik karakterler var, çok güzel kyzlar var (Megan Fox var daha ne olsun?), syradan genç ile güzel kyzyn a?k hikayesi var, aksiyon arayanlar için bolca çarpy?ma var, iyi ve kötünün mücadelesi var, tüm bunlaryn yanynda, filmde epeyce özel efekt var... Bu tablo gayet güzel fakat terazinin di?er tarafynda, belki de filmin dünya çapynda çok yüksek puanlar alamamasynyn nedeni duruyor. Bu bir Transformers filmi olmasyna kar?yn, fazlasyyla insana odakly bir hikaye içeriyor. Yani filmin ço?unlu?unda robotlaryn tamamy geri planda kalyyor. Biz ise koltuklarda, ''Acaba Sam Witwicky ba?arabilecek mi?'' sorusunun yanytyny izliyoruz. Uzun lafyn kysasy, Revenge of the Fallen'da robotlar piyon, insanlar subay... Ama bu bir Transformers filmi olmalyydy öyle de?il mi?

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519794 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.