Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
A?ustos 06 - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Hiç istemesem de arkada? bulu?malaryna gecikirim bazen. Yine öyle bir gündü. Temmuz’un sycak ve kurak yüzü kendini göstermeye ba?lamy?ty. Cumartesiydi, ö?le vakti güne? tepede, yani en tehlikeli dönemindeydi! Fyrladym soka?a, saatime baktym yine gecikiyorum! Gidece?im yer çok uzak olmasa da, bu sycakta yürümenin getiriden çok benden götürece?i hususlar olaca?yny dü?ünerek, atladym bir taksiye.

Nereye gidece?imi söylemem ile yolculuk ba?lady. Bilirsiniz, konu?mak isteyen taksiciler kendini belli eder. Söz gelimi trafikten açylyr konu, mesle?in zorlu?undan dem vurulur ya da hiç olmady, bir futbol muhabbeti sarar, Dünya Kupasy, ligler vb… Benim de kar?yma böylesi bir taksici çykty. Yakla?yk 15 dakikalyk yol boyunca, ba?lady anlatmaya… Neden taksicilik yapty?y, neden byrakmak istedi?i...Konu?malaryndan anlady?ym kadaryyla, e?e?ini sa?lam kazy?a ba?lamayyp, feryat figan tanryya sy?ynanlardandy. Hani ?u çaba harcamayyp, sadece dileyenlerden. Yyi niyetinden hiçbir ?üphem olmasa da, taksici de hissetti?im bu kendi iradesini bo? vermi?li?i yadyrgadym.

Hayaty bir satranç maçyna benzetebiliriz. Her kararymyz bir hamle aslynda. Kimi zaman bir sonrakine zemin hazyrlayacak hamleler geli?tirirken, kimi zaman da oyunun geneline etki edecek ?ekilde büyük oynaryz. Kaybetti?imiz ta?lar, bizim planlamadaki eksiklerimiz veya dikkatsizliklerimizden do?an hatalarymyz neticesinde meydana gelmez mi? E?er öyleyse, önce biz elimizden geleni sonuna kadar yapmalyyyz; çünkü geri döndü?ünüzde e?e?i bulmak istiyorsak, önce onu sa?lam kazy?a ba?layyp ondan sonra yanyndan ayrylmamyz gerekiyor. Bunun aksi, synava çaly?madan iyi not için dua etmeye benzemez mi?

Böylesi insanlarla kar?yla?yyoruz hayatta. Ne kadar iyi niyetli olursak olalym, elimizden geleni yapmady?ymyz sürece kaybetmek ?a?ylacak bir durum de?il. Belki kysa vadede kazansak bile, uzun vadede neleri hayatymyzdan kapy dy?ary etti?imizi fark etti?imizde i? i?ten geçmi? olacaktyr. Tavsiyem önce elinizden geleni yapyn, ondan sonra takdiri tanryya byrakyn ve kendi fyrsatlarynyzy kendiniz yaratyn…

***

Benim zamanymda ilk ve ortaokul birle?memi?ti. O dönem Ortaokulda, kopya çekmek nedir bilmeyen, ödevlerini kysmen de olsa yapan, synavlaryna çaly?arak giren, ba?aryly bir ö?renci sayylyrdym. Ne olduysa liseye geçince oldu! Ben yine synavlaryma çaly?yyordum, ancak rahmetli babaannem, ak?am babam i?ten gelince; “Aykut ders çaly?mady” diyerek, beni çileden çykartyyordu. Amacy beni olumsuz gösterip, daha çok çaly?mam için hyrslandyrmakty tahminimce. Ancak ya o beni yeterince tanymamy?ty ya da ben onun bildi?i çocuklardan de?ildim. Bu durum uzun müddet böyle devam etti ve en nihayetinde, ders çaly?mama kar?yn çaly?mady muamelesi görmek, bendeki kayy?y kopardy.

Okul hayatym, bu kyrylma noktasyndan sonra hep kötü geçti. Aldy?ym zayyf notlar da, bu durumun yazyly belgesiydi sanki. Madem ders çaly?myyor diye gösteriliyordum, öyleyse gerçekten ders çaly?mayarak, iki Aykut arasyndaki farky su yüzüne çykarmak istedim. Böylelikle ortaya, her sene bütünleme synavlaryna girerek synyf geçen bir ö?renci çykmy?ty. Ba?langyçta kontrollü bir uygulama yapty?ymy dü?ümsem de, uzun vadede tüm hayatymy etkileyecek bir karar verdi?imi çok geç anladym. Ders çaly?maktan kö?e bucak kaçan, bilgiye kolay ula?ma sevdalysy biri olup çyktym.

Ço?u ö?renci o veya bu ?ekilde ders çaly?maktan nefret eder; bazylary ise nefret ettirilir. Bence bu tür durumlarda aileler suçlu aramamalydyr. Zira aryyorlarsa bile, suçlu her daim ö?renci de?ildir. Hatta ço?unlukla çevresel faktörlerdir. Belki biraz empati yetene?iyle çocu?un penceresinden bakylmaya çaly?ylyrsa, genç zihinler var olan e?itim sistemine ra?men kurtarylabilir. Aksi halde onlary kaybetmek çok kolay. Hataya, bir ba?ka hata ile cevap vermemeniz dile?iyle…
Gönderilmiş yorumlar:
Aykut Göker19.9.2007
Evet çok iyi hatyrlyyorum :)) sen kolum a?ryyo numarasyyla yatyp gülmeye ba?lamy?tyn, ben ise gülmemek için zor dayanyyordum :)))
damla19.9.2007
ilk yazyyy okuyunca aklyma bi?ey geldi.. bi keresinde beraber taksiye binmi?tik ve inanylmaz sinirli bi taksi ?oförüyle kar?yla?my?tyk ve sen gülemiyordun ama ben yerlere yatmy?tym adamyn tripleri çok iyiydi hiç unutmam :)
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550843 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.