Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Güncel      
Tanzimat Fermanı’ndan Sonra Önemli Olaylar 7.7.2010
Aşağıdaki metinde, çoğunlukla İstanbul merkezli olarak Tanzimat Fermanı sonrasında yaşanan önemli olayların bir kısmı yer almaktadır.

1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı
21 Aralık 1840 Namık Kemal'in doğumu
1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
1845 İzmir’de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu
1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi
1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
1853 İstanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi
1855 İstanbul’da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
1855 Osmanlı İmparatorluğu’nda telgrafın hizmete girmesi
1856 Bank-i Osmani’nin kurulması
1856 Islahat Fermanı  
1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması    
1865 İstanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu
1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlıların topçulukta hamle yapması   
1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tip lügati olan Lügat-i Tıbbiye’nin neşredilmesi; Sava Paşa’nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-i Osmani'nin kapanması   
1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'in tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
1876 Meşrutiyet’in ilanı
1876 Ziya Gökalp'in doğumu    
1880 Vergi reformu, Ziya Paşa’nın ölümü
1881 Mustafa Kemal'in doğumu
1884 Yahya Kemal'in doğumu
1888 Namık Kemal'in ölümü   
1908 II. Meşrutiyet’in ilani
1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Resad'ın tahta çıkarılması      
1914 Enver Pasa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış felaketi
1919 Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi
1920 İstanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması
1922 Sultan Vahdeddin'in yurtdışına çıkması, Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi
1923 Lozan Barış Antlaşması
1923 Ankara'nın başşehir olarak kabulü
29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı
3 Mart 1924 Hilafetin ilgası ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları
1927 Mustafa Kemal, ikinci defa cumhurbaşkanı seçilmesi.
1928 Şubat: Laiklik ilkesinin anayasaya girişi. Mayıs: Uluslararası rakamların kabulü. Türk Vatandaşlığı Kanunu. Kasım: Yeni Türk alfabesinin kabulü.
1931 Şubat: Menemen Olayı sanıklarının idamı. Mart: Türk çocuklarının Türk ilkokullarında eğitiminin zorunlu kılınışı; uluslararası ölçülerin kabulü. Mayıs: Mustafa Kemal Paşa 3. defa cumhurbaşkanı seçilmesi.
1932 Türkiye, Milletler Cemiyeti’ne giriyor.
1934 Haziran: Soyadı Kanunu. Kasım: TBMM’nin Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadını verişi. Aralık: Kadınlara seçim hakkı tanınması.
1935 Atatürk’ün 4. defa cumhurbaşkanı seçilmesi.
1936 Montrö antlaşması; Boğazların Türk askerlerince işgali.
1937 Ocak: Hatay bağımsız. Temmuz: Sadabat Paktı. Ekim: Celal Bayar başbakan oluyor.
1938 10 Kasım: Atatürk’ün ölümü. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanı seçilmesi.
1939 Ocak: Refik Saydam başbakan. Nisan: İsmet İnönü''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''2. defa
cumhurbaşkanı seçiliyor. Haziran: Türkiye’nin Hata’yı ilhakı. Eylül: İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması.
1940 Bakanlar Kurulu’nun tarafsızlık kararı alışı.
1942 Şükrü Saraçoğlu başbakan.
1943 Ocak: Churchill ve İsmet İnönü’nün Adana görüşmesi. Mart: İsmet İnönü tekrar cumhurbaşkanı. Aralık: İnönü Kahire Konferansı’nda.
1945 Temmuz: Çok partili döneme giriş.
1946 İsmet İnönü’nün tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi. Recep Peker başbakan.
1947 Hasan Saka başbakan.
1948 Ocak: Kazım Karabekir’in ölümü. Nisan: Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı’nın kuruluşu ve Türkiye’nin de üye oluşu.
1949 Ocak: Şemsettin Günaltay Başbakan. Ağustos: Türkiye Avrupa Konseyi üyesi.
1950 Nisan: Fevzi Çakmak’ın ölümü. Mayıs: D.P’nin seçimi kazanması. Celal Bayar cumhurbaşkanı seçiliyor. Adnan Menderes başbakan. Eylül: Türk birliklerinin Kore’ye gönderilişi.
1952 Türkiye NATO üyesi.
1954 Celal Bayar, ikinci defa cumhurbaşkanı.
1955 Şubat: Bağdat paktı. Eylül: Atatürk’ün Selanik’teki evine bomba atılması ve 6 / 7 Eylül olayları.
1957 Celal Bayar üçüncü defa cumhurbaşkanı.
1959 Şubat: Kıbrıs’ın bağımsızlığını onaylayan Zürih ve Londra Antlaşmaları.
1960 Nisan – mayıs: Meclis Tahkikat Komisyonu’nun kurulması ve öğrenci gösterileri. 27 Mayıs: Silahlı Kuvvetlerin yönetime el koyması. TBMM’nin feshi. Cumhurbaşkanı, hükümet üyeleri ve DP’li milletvekillerinin tutuklanışı. Cemal Gürsel Milli Birlik Komitesi’nin ve geçici hükümetin başkanı. Ağustos: Kıbrıs Devleti’nin kuruluşu ve cumhuriyetin ilanı. Eylül: İkinci Gürsel kabinesi. Ekim: Yassı ada Mahkemeleri’nin başlaması.
1961 Ocak: Kurucu Meclis’in ilk toplantısı. 9 Temmuz: Yeni anayasanın halkoyuna sunuluşu ve kabulü. Eylül: Yassı ada duruşmalarının sonu; Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın idamı. Ekim: 27 Mayıs sonrası ilk TBMM döneminin başlangıcı; Cemal Gürsel’in cumhurbaşkanı seçilmesi. Kasım: CHP lideri İsmet İnönü başbakan.
1965 Şubat: Suat Hayri Ürgüplü başbakan. Ekim: Süleyman Demirel
başbakan.
1966 Mart: Cevdet Sunay’ın cumhurbaşkanı seçilişi. Eylül: Cemal Gürsel’in ölümü.
1968 Haziran: Öğrencilerin üniversiteler reformu için boykotu; sokak gösterileri. Temmuz: İşgal ve tedhiş olaylarının başlatışı. Ağustos: Tutucu grupların karşı gösterileri.
1969 Öğrenci hareketleri sokak kavgalarına dönüşerek devam ediyor.
1970 Şubat: Tedhiş olaylarına katılan El-Fetih kamplarında eğitilmiş bazı gençlerin yakalanışı. Haziran: Büyük bir işçi kitlesinin İstanbul’da askerler ve polisle çatışması. Aralık: Gençler arasındaki olayların sağ – sol çatışması halini alışı''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''yaralanma ve ölümler.
1971 Şubat: Tedhiş olaylarına banka soygunları ve adam kaçırma eylemleri de ekleniyor. 12 Mart: Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlarının''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''cumhurbaşkanıyla senato ve meclis başkanlarına muhtırası. Demirel hükümetinin istifası. Nihat Erim başbakan.
1972 Nisan: Tedhiş sanığı olarak yargılananlardan Deniz Geçmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın ölüme mahkûm edilişi; aynı gruptan 15 kişinin takip sırasında öldürülmesi. Mayıs: Ferit Melen başbakan.
1973 Nisan: Fahri Korutürk cumhurbaşkanı seçiliyor. Naim Talu başbakan. Aralık: İsmet İnönü’nün ölümü.
1974 Ocak: Bülent Ecevit’in başbakan oluşu. 21 Temmuz: İkinci Kıbrıs Barış Harekâtı. 16 Ağustos: Ecevit Hükümeti’nin istifası. Kasım: Tarafsız Sadi Irmak Hükümeti’nin kuruluşu. Irmak Hükümeti meclisten güvenoyu alamıyor.
1975 Öğrenci ve işçi hareketleri artıyor. Şubat: ABD, Türkiye’ye silah ambargosu uyguluyor. Kıbrıs Türk Devleti’nin kuruluşu. Mart: Demirel liderliğinde “1. Milliyetçi Cephe Hükümeti”nin kuruluşu. Temmuz: Türk Hükümeti, NATO’ya bağlı İncirlik Üssü dışında tüm ABD üslerine el koyuyor.
1977 Mayıs: Mayısta çıkan olaylarda pek çok kişi ölüyor. 350 kişi gözaltında. Temmuz: Ecevit Hükümeti güvenoyu alamıyor. Demirel liderliğinde AP – MSP – MHP koalisyonu kuruluyor (2. Milliyetçi Cephe). Aralık: Şiddet olaylarına karşı etkisiz kalarak çözülen hükümetin istifası.
1978 Ocak: Ecevit Hükümeti’nin kuruluşu. Eylül: ABD''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''silah ambargosunu kaldırıyor. Ekim: ABD Üslerinin açılışı. Aralık: Kahramanmaraş olayları. 22 ilde sıkıyönetim ilan ediliyor.
1979 Şubat: Abdi İpekçi’nin katli. Ekim: Ecevit Hükümeti istifa ediyor.
1980 Ocak: “24 Ocak kararları” ; Yunanistan’la kıta sahanlığı görüşmelerinden sonuç alınamıyor. TARİŞ’te işçi – polis çatışması. Nisan: Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün görev süresi sona eriyor, yeni cumhurbaşkanı seçilemiyor. Temmuz: Nihat Erim’in katli. Eylül: “12 Eylül müdahalesi”. Milli Güvenlik Konseyi''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''TBMM’ni ve hükümeti feshediyor. Bütün yurtta sıkıyönetim ilan ediliyor. Orgeneral Kenan Evren devlet başkanı oluyor. Bülent ulusu liderliğinde hükümet kuruluyor. Siyasi partilerin faaliyetleri durduruluyor. Terör olayları kontrol altına alınıyor. Avrupa konseyi Türkiye ile ilişkilerini donduruyor.
1981 Ekim: Siyasi partiler kapatılıyor.
1982 Kasım: Yapılan referandumla yeni anayasa ve Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığı kabul ediliyor.
1983 Nisan: Siyasi Partiler Kanunu yürürlüğe giriyor, yeni partiler kuruluyor. Haziran: Seçim Kanunu onaylanıyor. Ermeni teröristlerin Kapalıçarşı Baskını; 2 ölü''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''23 yaralı. Temmuz: Asala’nın Orly katliamı; 5 ölü''http://www.tekplatform.com/images/smilies/virgs.gif''63 yaralı. Aralık: Milli Güvenlik Konseyi yönetimi sona eriyor. Yeni hükümet Turgut Özal’ın başkanlığında kuruluyor.
1984 PKK eylemleri başlıyor. Bazı illerde sıkıyönetim kaldırılarak “Olağanüstü hal” uygulamasına geçiliyor. Ekim: PKK’ya karşı harekât, bazı köyler boşaltılıyor.  
1986 Nisan: Türkiye, Avrupa Konseyi dönem başkanı. SSCB’de Çernobil nükleer santralinde kaza. Eylül: Milletvekili ara seçimleri. Neva Şalom sinagogunda terör eylemleri: 27 ölü.
1989 Haziran: Bulgaristan‘da yaşayan 300.000 soydaşın Türkiye’ye göçü. Ekim: Turgut Özal cumhurbaşkanı. Kasım: Yıldırım Akbulut başkanlığında yeni hükümet kuruluyor. 1990 Mart: Çetin Emeç’in katli. Nisan: Batman ve Şırnak il haline getiriliyor. Ekim: Bahriye Üçok’un katli.
1990 Ocak: Eski CHP milletvekili, Atatürkçü Düşünce Derneği kurucularından Prof. Muammer Aksoy ''İslami Hareket'' örgütü tarafından öldürüldü.
1990 İlk özel televizyon “Magic Box” kuruldu.
1991 Ocak: Türk – İş’e bağlı 1,5 milyon işçi bir günlük işe gitmeme eylemi gerçekleştirdi. Şubat: Semra Özal’ın İstanbul il başkanlığına aday olmasıyla ortaya çıkan bunalım sonucu, başbakan Yıldırım Akbulut, Milli Savunma Bakanı Hüsnü Doğan’ın görevinden ayrıldığını açıkladı.
17 Ocak 1991: İncirlik üssü kullanıldı. Körfez Savaşı esnasında Irak'a operasyonda İncirlik üssü kullanıldı.
6 Temmuz 1991: Muğla Valiliğine atanan Lale Aytaman, Türkiye'nin ilk kadın valisi oldu.
20 Ekim 1991: Seçimlerin sonucunda DYP: 177, ANAP: 115, SHP: 89, RP: 62, DSP: 7 milletvekili çıkarttı. Bu tablo neticesinde DYP-SHP koalisyonu kurulurken, başbakan Süleyman Demirel oldu.
21 Mart 1992: Şırnak, Cizre, Nusaybin'de Nevruz kutlamaları sonucu olaylar çıktı. 73 kişi öldü.
20 Eylül 1992: Musa Anter öldürüldü. Kürt aydın ve yazarı Musa Anter, Diyarbakır’da öldürüldü.
24 Ocak 1993: Uğur Mumcu öldürüldü. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Uğur Mumcu evinin önünde otomobiline konan bomba ile öldürüldü. Böylelikle Kemalist aydınlara yönelik suikastlar zinciri içinde o ana kadar en önemli isim kaybedilmiş oluyordu.
17 Nisan 1993: Turgut Özal öldü. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliği nedeniyle öldü. Böylelikle Özal'la simgelenen bir devir de noktalanıyordu.
28 Nisan 1993: Ümraniye çöplüğünde gaz birikmesinden patlama meydana geldi.
16 Mayıs 1993: Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı olarak Süleyman Demirel seçildi. Demirel'den boşalan DYP genel başkanlığına Tansu Çiller getirildi.
2 Temmuz 1993: Sivas'ta Pir Sultan etkinliklerine katılan Aziz Nesin ve bir grup aydın-sanatçı, kaldıkları Madımak Otel'de gericiler tarafından yakılmak istendi. Olay sonucunda 37 kişi dumandan boğularak öldü.
4 Temmuz 1993: ISKI Genel Müdürü Ergun Göknel'in boşandığı esi Nurdan Erbuğ'a ödediği nafakanın milyarları bulması sonucu ortaya çıkan skandal, bir anda SHP-Belediye ilişkisinde dönen dolapların ortaya çıkmasına yol açtı. İstanbul Belediye Başkanı Nurettin Sözen ve SHP İstanbul İl yöneticileri zor durumda kaldı.
24 Ocak 1994: Türkiye'nin ilk uydusu olan Türksat, Fransız Guyana’sında kalkıştan sonra bir arıza nedeniyle düştü.
12 Şubat 1994: PKK'nin Tuzla tren istasyonuna koyduğu bomba sonucu 5 yedek subay öğrencisi hayatını kaybetti.
20 Şubat 1994: Adalar’ın ANAP’lı Belediye Başkanı Recep Koç, kaçak balkonunu yıktığı bakkal tarafından kurşunlanarak öldürüldü.
27 Mart 1994: Yerel Yönetim seçimlerinin galibi RP oldu. İstanbul dahil 5 Büyükşehir RP'lilerin eline geçti.
28 Mart 1994: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdogan oldu.
30 Mart 1994: Türkiye'nin birçok bölgesinde açılmamış seçim sandıklar, çöpe atılmış ve yanmış oy pusulaları bulundu.
5 Nisan 1994: Türkiye'nin tarihindeki en büyük kemer sıkma politikası açıklandı. Kararı DYP-SHP hükümeti aldı. Dolar aniden yükselirken, birçok şirket iflas etme durumuna düştü.
19 Eylül 1994: Emlak Bank Genel Müdürü Engin Civan kurşunlandı. Olayın arkasından Özal’ın yakını batık müteahhit Selim Eden çıktı. Tetikçi Davut Yıldız, Alaattin Çakıcı'nın talimatıyla Engin Civan’ı vurduğunu itiraf etti.
22 Aralık 1994: Başını Cem Boyner'in çektiği Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) partileşti.
12-15 Mart 1995: İstanbul Gazi mahallesinde Alevilere ait bir kahvenin taranmasıyla başlayan olaylar ertesi günkü cenaze töreninde çatışmaya dönüştü. Ordu birlikleri bölgeye sevk edildi. 3 gün süren olaylarda 22 kişi öldü.
6 Temmuz 1995: Ünlü yazar Aziz Nesin Foça'da geçirdiği ani kalp krizi sonucu öldü.
27 Eylül 1995: Genelev patroniçesi Matild Manukyan'a bombalı saldırı yapıldı. Koruması ve İstanbul Bankası olayında Özer Çiller aleyhine tek tanık olan Mehmet Urhan öldü.
11 Ocak 1996: DHKP-C militanları tarafından Sabancı Center'da düzenlenen suikast sonucu, Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe öldürüldüler.
26 Şubat 1996: Ünlü sanayici Vehbi Koç öldü.
11 Mayıs 1996: Başbakan Tansu Çiller'in Başbakanlıktan ayrılmadan önce örtülü ödenekten 500 milyar çektiği ortaya çıkarıldı.
13 Mayıs 1996: Örtülü ödenekten Başbakan Çiller'i Selçuk Parsadan'ın 5.5 milyar (Eski parayla) dolandırdığı ortaya çıktı.
28 Temmuz 1996: Gazinocular ve kumarhaneler kralı olarak bilinen Ömer Lütfi Topal, açılan çapraz ateş sonucu öldürüldü.
24 Eylül 1996: Zeki Müren öldü.
3 Kasım 1996: Susurluk yolu üzerinde meydana gelen kaza ile Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde odaklanmış gizli ve karanlık işer çeviren bir teşkilatın varlığı da ortaya çıktı. Bu kazadaki Mercedes otomobilin içinde DYP milletvekili Sedat Bucak, Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ, eski ülkücü Abdullah Çatlı ve sevgilisi olduğu söylenen Gamze Us bulunuyordu. Bu kaza sonrası emniyetçilerden siyasetçilere, mafyadan kumarhane patronlarına, bir dizi ilişkili ve isim ortaya çıktı. Susurluk, Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri haline geldi. Toplumda açık, aydınlık ve temiz ilişkiler kurulmasını istemenin simgesi oldu.
30 Aralık 1996: Aczmendi lideri Müslüm Gündüz, Fadime Şahin'le bir evde birlikteyken basildi.
17 Ağustos 1999: Merkez üssü İzmit olan 7.4 şiddetindeki depremde, yaklaşık 25.000 kişi hayatını kaybetti.
12 Kasım 1999: Merkez üssü Düzce olan 7.2 şiddetindeki depremde, yaklaşık 2.000 kişi hayatını kaybetti.
2001 Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, dönemin Başbakanı Bülent Ecevitê, anayasa kitapçığını atmasıyla Türkiye ekonomik krize sürüklendi.
30 Haziran 2002: Türkiye Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası’nda dünya üçüncüsü oldu.
12 Ekim 2006: Yazar Orhan Pamuk, Nobel Edebiyat Ödülü’nü aldı.
19 Ocak 2007: Agos gazetesinin Ermeni asıllı Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, İstanbul Şişli’deki Halaskargazi Caddesi’nde, Ogün Samast adlı saldırgan tarafından öldürüldü. Olayın ardından on binlerce kişi, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganları atarak, cinayete tepki gösterdi.
2008 Global çapta ekonomik kriz baş gösterdi.
2008 Deniz Feneri Derneği skandalı ortaya çıktı. Yardım için toplanan paralar ile gayrimenkul alınıp, şirket kuruldu.
20 Ekim 2008: Ergenekon davasının ilk duruşması yapıldı.
1 Ocak 2009: Kürtçe yayın yapan TRT 6 açıldı.
30 Ocak 2009: Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenlenen ”Gazze” konulu oturumda yaptığı ‘one minute’ çıkışı ve İsrail Cumhurbaşkanı Simon Perez’e katliamları hatırlatması, uzun süre gündemden düşmedi.
7 Nisan 2009: ABD başkanı Obama, İstanbul’da dini liderler ile görüştü.
8 Eylül 2009: Trakya’da yaşanan sel felaketinde, 7 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.
10 Aralık 2009: Birinci Roman Çalıştayı, İstanbul’da yapıldı.
15 Aralık 2009: İş yerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini isteyen TEKEL işçileri, Ankara’da eyleme başladı.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551980 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.