Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Kendi Kirli Pencerem      
Nisan 07 - Moda - Kendi Kirli Pencerem 17.9.2007
Moda Denilen ?ey O Kadar Çirkindir Ki, Onu Her Alty Ayda Bir De?i?tirirler.

Bahar geldi, hava güzel, soka?a çykmak gerek. Farkly görünüyor her ?ey. Sanki tül bir perdenin arkasyndan kendini gösteren Güne?, sokaklary, caddeleri, ?ehrin beton duvarlaryny, parklary, a?açlary ve en önemlisi insanlary farkly gösteriyor. Sevdi?imiz bir mevsim bu, görmeyi sevdi?imiz manzaralary olan.

Yürümeyi seviyorum baharda, ne Güne? yakyyor, ne de terliyorsunuz. Tam yürümelik yani. Ancak yolda gözüme bir ?eyler takylyyor, insanlar kendi çabalaryyla birbirlerine benzetiliyor ve bunun adyna da ‘moda’ deniliyor.

Tesadüf eseri ünlü Yrlandaly yazar ve ?air Oscar Wilde’nin bir sözüne rastladym Ynternet’te. “Moda denilen ?ey o kadar çirkindir ki, onu her alty ayda bir de?i?tirirler” demi? Wilde. Y?in ilginç tarafy, bunu 19.yy’nin ikinci yarysynda söylemi? olmasy. Geçmi?e nazaran alternatiflerin gün geçtikçe ço?alarak önümüze sunulmasyna kar?yn, moda denen kültür tümden gelim yöntemiyle maalesef ‘tek’ bir insan yaratyyor. Peki neden? Tabii ki bunun altynda ekonomik nedenler var. Firmalar, tüketicileri medyanyn idolle?tirdi?i kimliklere benzeyebileceklerine inandyryyorlar. Onlaryn kullandy?y aksesuar ve giysiler üretilmeye ba?lanyyor. Böylelikle önce her yerde o ayakkabylardan görmeye ba?lyyorsunuz, o saç tipi herkesin favorisi oluyor birden. O t-shirt’ler bir etiket gibi yapy?yyor üzerinize, o cep telefonu olmazsa olmazynyz oluyor… Daha saymaya gerek var my?

Sanyyorum ki artyk çok geç, özgün olabilmek için. Synyrlar a?a?y yukary belirlenmi?. Çünkü moda denen kültür her yerde kar?ymyza çykyyor ve bilinçaltymyz, sokaklarda, caddelerde, televizyonda, Ynternet’te yapylan tanytymlardan etkileniyor. Tüm bu dy? etkenlerden zihinlerimizi korumamyz çok zor. Yaratycy zekamyzy nasyl saklayyp da, ortaya yeni ?eyler çykartabiliriz ki? Alternatiflerin ço?almasyna kar?yn özgün olmak her geçen gün daha da zorla?myyor mu? Bu durum, sistemin bir tür marifeti de?il ama kar?y konulamaz sonucu olsa gerek. Dü?ünsenize, sizin haricinizde akan koca bir dünya var ve siz, tek ba?ynyza bir nokta kadar etki edebiliyorsunuz, hayata…

Umutsuzlu?a kapylmak yeni bir ?ey de?il, e?er yolunuz umut etmekten geçiyorsa. Dedim ya, ufak bir nokta için aslynda çabamyz. Fakat beyaz bir sayfanyn üzerine byrakylan beyaz bir nokta de?il, beyaz bir sayfaya atylacak siyah, ufak bir nokta…

Konu modadan özgünlü?e geldi, ancak birbirleriyle bir zincir gibi ilintili ?eyler bunlar. Özgün olmak adyna yapylanlar da beraberinde olmayan bir ?eyi yaratma çabasyny da getirebilir. Belki de siz oldu?unuz gibisinizdir, ama çevreniz sizi sürekli birilerine benzetir, kyyaslar. Kimi gazete ve dergilerin yapty?y gibi etiketler…

Modayla aramyzda en azyndan bir perde bulundurmalyyyz. Çok gerekmedikçe de o perdeyi aralamamaktan yanayym ben. Hani bir laf var ya “Oldu?un gibi görün” diye. Y?te en güzeli o; sistemin i?leyen çarklarynyn üzerindeki reklamlar bir yana dursun biz, biz olmanyn pe?ine dü?elim; ne kadar zor olursa olsun.

***


Yeter ki siz geli?meye açyk olun

Zaman gerekiyor bize, daha çok zaman. Daha faydaly olmak için gerekiyor, hem kendimize, hem çevremize. Gelecekte daha kaliteli bireyler olmamyz için ?imdiden çok çaly?malyyyz. Sadece mesle?imizde uzmanla?mak yetmiyor, birçok ?eyden anlamak, birço?undan da söz edebilmek gerekiyor. Ama bildiklerimizden; bunun için de emin olmak gerekiyor, yani bildiklerimizden.

Büyük ihtimalle gençsiniz ve vaktiniz, belki de hayatynyz boyunca hiç müsait olmayaca?ynyz kadar fazla. Tabii aksi de olabilir fakat en azyndan siz, geli?meye bir daha hiç bu kadar açyk olmayacaksynyz. Demek ki zaman önemli! ?u anda ne kadar çok ö?renirsek, o kadar çok yönlü bireyler olaca?yz demektir. Bilgisayardan müzi?e, çe?itli sporlardan tiyatroya kadar birçok farkly dalyn e?itimini alabilece?iniz kurslar var. Muhtemelen ço?unuz okuyan veya çaly?an insanlarsynyz(Belki de her ikisi de). Ancak bu tür kurslaryn saatleri genelde zaten okuyan veya çaly?an insanlar için de uygun ?ekilde belirleniyor. Bir ?eyi illa ileriki mesle?iniz olsun diye yapmaktan ziyade, yeni ?eyler ö?renmek, daha çok ö?renmek için yapmak daha güzel de?il mi? Yleride tek bir ?eyden söz etmek yerine anlatacak çok hikayenizin olmasy… Yeter ki siz geli?meye açyk olun, azalan bo? vakitleriniz, artan kültürünüz ve geli?en kimli?iniz olacaklar…
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550854 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.