Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
Saw IV 28.10.2007
2004 yylynda vizyona girdi?inde dü?ük bütçesi ve etkileyici konusuyla büyük ilgi çeken Saw, sonraki her sene yapylan devam filmleriyle seri haline geldi. Fakat serilerde genellikle ya?anan bir sykynty olan, ‘her devam filminin bir öncekinden daha ba?arysyz olmasy’, Saw için de geçerli oldu. Muhte?em bir ba?langycyn ardyndan 2005 yylynda vizyona giren devamy, beklenen kalitenin altyndaydy. 2006’da seri üçüncü filme kavu?tu ama o da isteneni vermekten uzakty. Tam her ?ey bitti derken, 2007 yylynyn son çeyre?inde Saw IV (Yönetmen ikinci ve üçüncü filmden tanydy?ymyz Darren Lynn Bousman) ile bulu?tuk.

Saw ve devam filmleri

Serinin tutkunu olan izleyiciler, hikayeyi, ana karakterleri ve filmin söyledi?i sözü bilir. Kysaca anlatmak gerekirse, ba?yna gelen ölümcül bir hastalyk nedeniyle hayatyn de?erini daha iyi anlayan bir adamyn, hayaty hafife alanlara ve ya?amayy sevmeyenlere, aslynda sahip olduklarynyn de?erini hatyrlatmak adyna bir takym tuzaklar kurmasyyla ba?lyyor hikaye… Son derece ölümcül olan tuzaklarda ya?ama ?ansy da, ölme ?ansy da veriliyor. Kurbanlar katilin (Jigsaw) kurdu?u düzenekte adeta birer piyon gibi hareket ediyorlar ve her yeni filmde katil, bir yandan kurbanlaryny kontrol ederken, bir yandan da polis ile u?ra?mak zorunda kalyyor…


Gelelim dördünce filme. Ylk Saw’dan sonra her yeni film, bir öncekinden daha mide kaldyrycy sahneleri ve insany deh?ete dü?üren tuzaklaryyla dikkat çekmi?ti. Saw IV de bu zincire eklenen yeni bir halka. Zaten daha en ba?ynda ne demek istedi?imi anlayacaksynyz (Otopsi sahnesi). Aslynda çok daha sembolik olarak anlatylabilecek sahneler, tüm açykly?yyla resmediliyor. Saw IV’ü izlemek için mutlaka ilk üç filmi izlemi? olmak gerek, çünkü yeni film adeta, serinin geride kalan filmlerindeki kopuk parçalary birle?tiriyor, soru i?aretlerini gideriyor ve resmin bütününü netle?tiriyor… Henüz filmi izlemeyenlere bilgi vermemek adyna çok fazla bahsetmek de do?ru de?il fakat Saw I’i fenomen haline getiren sona benzer bir son da yeni filmde var. Hatta Saw IV’ün sonu hem izledi?iniz film için önemli açyklamalar getiriyor, hem de önceki filmlerle önemli bir ba? kuruyor ve ba?ta izlediklerinizin bir nevi açyklamasyny yapyyor.

Genel olarak bakyldy?ynda Saw IV’ün iyi bir film oldu?unu söylemek zor, fakat Saw serisi için gerekli bir film oldu?unu belirtmek gerek. Hatta be?inci filmin de gereklili?ini sa?lyyor Saw IV. Sadece bir gerilim filmi arayanlara tavsiye edemiyorum, çünkü bu filmi anlamak için önceki üçünü de izlemi? olmak gerek. Bu yüzden serinin takipçilerinin mutlaka gitmesi gereken bir film Saw IV. Hem soru i?aretlerinden kurtulmak için, hem de birkaç yeni soru i?aretiyle, Saw V’i beklemek için…


Not: IMDB’de Saw serisinin ilk filminden sonraki en yüksek puanyna, 28 Ekim 07 tarihi itibariyle Saw IV sahip.
Gönderilmiş yorumlar:
Mert ?ipal4.12.2007
Morg'daki beyin ameliyatyny hatyrlayinca hala tüylerim diken diken oluyor...?ahsen epey etkilendim...
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519796 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.