Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Denemelerim      
Bnyyob 10.7.2008
Syrtyny zamana dayamy? olaylaryn sonuçlary her zaman istedi?iniz gibi olmayabilir. Bu yüzden isyanlarynyzyn temelini gerçekler olu?turabilir. De?i?tirilebilme opsiyonu olan ama henüz de?i?memi?, de?i?tirilmesi size ba?ly olmayan gerçekler bazen sendelemenize yol açabilir ve size tarifi çok zor acylar ya?atabilir.

Güvendi?iniz kaleniz, gerçek bir buhran anyyla sarsylmy? olabilir ve bu kaos, içinizde bir ?eyleri çarpy?tyrabilir. Dü?üncelerinizi ele geçirdi?i gibi, tüm dikkat da?ylmalarynyn da ba? mümessili olabilir. Y?te o anlarda i?aret parma?ynyz kalkmaz, hedef gösteremeyece?iniz kadar kontrolsüzsünüzdür. Aklynyzdan geçen milyonlarca cümlenin içinde “Neden” diye ba?layanlar hep ön syralarda saf tutar. Arkadakiler lüzumsuzmu? gibi, karanlyk ve ula?ylmazy güç olur. Y?te dü?üncelerin ele geçirilmesinin tarifi budur.

Buhran anynda ula?ylabilenler, yani “Neden” diye ba?lanan cümleler genellikle, içinizde olu?an, tarifi güç çarpy?malaryn devamlyly?yna hizmet eder. Yçinizdeki bu a?yr tahribat, her nefes aly?ynyzda durumun vahimli?ini zihninize daha bir derin kazyr. Gerçek bir kyrmyzy alarm ile kar?yla?my? olmanyn verdi?i hissiyat ile kalbiniz, ya?ady?ynyz gerçeklikten bir an evvel uzakla?manyzy emreder. Aksi halde de?i?tirilebilme opsiyonu olan ama henüz de?i?memi?, de?i?tirilmesi size ba?ly olmayan gerçekler, sonunu izlerken gözlerinizi kapatmanyzy gerektirecek kötü biten bir film gibi vizyona girebilir…

E?er en kötü senaryo gerçek olursa, önünüzde üç seçenek var demektir. Ya oturur sonuna kadar izlersiniz, ya sonuna geldi?inizde gözlerinizi yumarsynyz ya da salonu terk edersiniz. Uzun lafyn kysasy, siperlerinizde sizi savunacak ne kadar gücünüz kaldyysa ona göre hamle yaparsynyz. Belki bir ihtimal daha olabilir; birkaç adym geriye atyp, biraz karanly?a kary?abilir ve filmin mutlu son ile bitmesini ümit edebilirsiniz. Belki o zaman gün sizin için erken do?abilir…

Gerçeklerin yerini alan aly?kanlyklara kar?y çok öfkeliyim.
Gönderilmiş yorumlar:
tayyare18.1.2009
"Gerçeklerin yerini alan aly?kanlyklara kar?y çok öfkeliyim" bunlary bilip de bir ?ey yapmayanlara çok öfkeliyim bilmeyenler zaten yapamaz
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551910 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.