Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Güncel      
27 Temmuz'u hatyrlamak 27.7.2008
Bir haftadyr ?ehir dy?yndaydym ve Ystanbul'a dönece?im tarih olan 27 Temmuz'un önemi benim için büyüktü. Sabah 8 civary Ystanbul'a varyp, biraz dinlendikten sonra ak?amki Metallica konserine gidecektim. Bir türlü üzerimden atamady?ym yol yorgunlu?u haricinde her ?ey planlady?ym gibiydi. Sabah Ystanbul'a vardym ve ak?am da arkada?larym ile konsere gittim. Metallica oldukça iyi bir performans ile kendisini izlemeye/dinlemeye gelen onbinlerce ki?inin konserden mutlu ayrylmasyny sa?lady. Dönü? yolunda, uzun bir süre bu konserin konu?ulaca?yny öngörürken, 27 Temmuz gecesinin asyl gündeminin Güngören'de ya?andy?yny ö?rendim. Bombalarla yapylan bir terörist saldyry sonucu maalesef 10'dan fazla vatanda?ymyz hayatyny kaybetti, 150 civarynda insan da yaralandy.

27 Temmuz gecesini artyk nasyl hatyrlayaca?ymy biliyordum ki, evimin önüne geldi?imde, polis kordonunu görünce, daha gecenin bitmedi?ini anladym. Evimin yakla?yk 20 metre yakynyna ?üpheli bir paket byrakyldy?yny ö?rendi?im polisler, bana bu açyklamayy yapmalaryna kar?yn, benden sonra soranlara asla yanyt vermedi. Bu ?a?kynlykla elektrikleri kesilmi? semtimdeki apartman daireme cep telefonumun y?y?y yardymyyla çyktym. Neyseki yakla?yk yarym saat sonra elektrikler geldi ve televizyonu açyp Güngören'deki olaylar hakkynda bilgi aldym. Pencereden bakty?ymda polislerin gitmi? oldu?unu gördüm. Sanyrym ?üpheli paket temiz çykty. ?imdi yatmaya gidiyorum ve 27 Temmuz'u nasyl hatyrlayaca?ymy biliyorum.
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551971 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.