Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Röportaj      
Redd Röportajy - EGM Dergisi 29.7.2008
Röportaj: Aykut Göker, Melih Evren Buru?


1996 yylynda cover parçalar çalmak üzere kurulan Redd, ba?langyçta gece kulüpleri ve barlarda sergiledi?i canly performanslary ile dikkat çekti. 2000 yylynda ise kendi ?arkylaryny yazmaya ba?layan grubun günümüze kadar çykardy?y 50/50 ve Kirli Suyunda Paryltylar isimli iki albümü var.

EGM: 10 yyldyr Türk Rock Müzi?i piyasasyndasynyz ve her geçen gün hayran kitleniz daha da geni?lemekte. Gruplaryn uzun yyllar boyunca ayny kadroyu koruyabilmeleri önemli bir olay. Kuruldu?unuz günden bu yana çekirdek kadronuzda bir de?i?iklik oldu mu?
Redd: 2003 yylynda Suat bize dahil oldu ama 2. albüm ile birlikte Redd üyesi olmaya karar verdi. Onun dy?ynda kadro hep böyleydi.

EGM: Grup üyeleri, Redd kurulmadan önce neler yapyyordu?
Redd: Farkly gruplarda müzik yapyyor, bir yandan da okullarymyza devam ediyorduk.

EGM: Albümlerinizde modern dünyanyn döngüleri ve kent ya?amynda syky?my? insanyn hikâyesini anlatty?ynyzy belirtiyorsunuz. MTV ''World Chart Express'' programynda da gösterilen ''Falan Filan'' klibinizde herkesin kaçyp gitmek istedi?i, ruhsal ve bedensel huzura ula?ty?y 'O' yeri anlatty?ynyzy belirtmektesiniz. Kendinizi bu denli huzurlu hissetti?iniz bir yer var my?
Redd: Herhalde herkesin kendini huzurlu hissetti?i yer kendi olu?turdu?u alandyr. Örne?in oda; herkes odasyny o ?ekilde kurgular, hatta kurgulamalydyr da.

EGM: Bilindi?i gibi ba?langyçta cover parçalar yapyyordunuz. Daha sonra kendi ?arkylarynyzy yazmaya ba?ladynyz. Gelecekte sadece cover parçalardan olu?an bir albüm yapmayy dü?ünüyor musunuz?
Redd: Hayyr, sadece cover albümü yapamayacak kadar üretmeyi çok seven insanlaryz.
EGM: Redd, kendi müzi?i haricinde neler dinliyor? Yurt içinden ve dy?yndan verebilece?iniz isimler var my?
Redd: Yurt içinden de yurt dy?yndan da kula?ymyza ne çarparsa takip etme gayretimiz var. Biz eski zamanlary daha çok seviyoruz, örne?in Pink Floyd.

EGM: Rock müzi?in gelece?i için ne dü?ünüyorsunuz? Sizce bu tür, geçmi? yyllardaki gibi popüler mi, yoksa kan kaybetmeye ba?lady my?
Redd: Rock müzik patlamady. Radyonuzu açyn ve pop projelerini ve rock projelerini kar?yla?tyryn, ne demek istedi?imi anlarsynyz. Sadece festivaller ve konserler artty o kadar.

EGM: Türk Rock Müzi?i için ne dü?ünüyorsunuz? Özellikle ülkemizin temsilcilerini, yabancy Rock müzisyenleri ile kar?yla?tyrdy?ynyzda, arada gördü?ünüz farklar nelerdir?
Redd: Çok garip bir konu bu, dinleyiciler ayny ama ayny kalitenin yanyndan bile geçmeyen gruplarla sadece sound’lary benze?iyor diye ortak nokta aryyorlar. Önemli olan, müzi?i Rock olsa bile belli kriterlerini unutmadan yapabilmek. Türkiye’de yapysy gere?i piyasada arabesk sözlere sahip olan çok Rock projesi var. Rock müzi?in derin anlatymyny ve ba?kaldyry?yny kalbi kyryk yalvary?larla hiçe sayan projeler, sert gitarlar ve detone çy?lyklarla Rock müzik yaptyklaryny varsayyyorlar. Fark elbette olmaly ama yabancy gruplary birebir taklit ederek fan yapmak isteyenler de var ve olacaktyr. Önemli olan hayatta orijinal olmaktyr. Kopya olmak pek bir karakter vermez ancak tatmini güzelse ve alky? da varsa, gereksiz yere insanyn kendini güzel bir ?ey yapty?y konusunda yanyltyr. Önemli olan ne çoban olmak ne koyun olmaktyr, biz bu sürü ve çobanlar önümüzden geçerken a?aca yaslanmy? ?arky söylüyoruz. Yani manzaraya daldym ses çykarma!

EGM: Redd'in gelece?i hakkynda ne dü?ünüyorsunuz? Birçok grupta gördü?ümüz ayrylyk rüzgârlarynyn Redd'de de esmesini istemeyiz.
Redd: Redd’de henüz bir esinti yok. Bir zaman gelir, fikir ayrylyklary ya?arsak da Redd’i sarsmaz bu tür ?eyler.

EGM: Redd'in bilgisayar ve internet dünyasyyla arasy nasyl? Oynady?ynyz oyunlar, gezdi?iniz internet adresleri var my? Bunlardan hangilerinizi hayranlarynyza önerirsiniz?
Redd: Biz oyun sevenlerdeniz. Özellikle strateji, FPS ve FRP oyunlary ho?umuza gidiyor. Futbol da vakit alan oyunlardan ve araba yary?lary tabii ki. FIFA ve EA’nyn di?er yapymlary, Tombraider ve Age of Empires gibi oyunlar, Red Alert gibi klasikler bizim vazgeçemedi?imiz isimler arasynda.

EGM: Ülkemize dünyanyn önde gelen müzisyenleri konser vermek için geliyor. Son zamanlarda gidip de çok keyif alarak dinledi?iniz konserler var my?
Redd: Depeche Mode ve Roger Waters

EGM: Redd'in konser takvimi nedir?
Redd: Konserlerimizi web sitemizden takip edebilirsiniz, www.redd.com.tr

EGM: Yeni klibinizi hangi parçaya çekeceksiniz?
Redd: Henüz karar vermedik, ama “Hala A?k Var My”, “Artyk Melek De?ilim” veya “Prensesin Uykusuyum” parçalaryndan birine..

Electronic Gaming Monthly dergisinden alyntydyr

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 551899 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.