Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
Dark Knight 3.8.2008
2000 yylynda Memento ve 2006'da The Prestige ile büyük ses getiren Christopher Nolan, Batman serisine el atarak belki de bir kahramanyn hayatyny kurtarmy? oldu. Deneyimli yönetmen Joel Schumacher'in ellerinde adeta fabl kahramanyna dönü?meye ba?layan Batman, 2005 yylynda Nolan'yn ellerinde yeniden hayat buldu.

Yarasa Adam'yn dramatik öyküsüyle i?e koyulan Nolan, böylelikle Batman Begins'i sinema severlere arma?an etti. Ele?tirmenlerden olumlu notlar alan yönetmen ve ekibi, ertesi yyl daha zor bir i?in çaly?malaryna ba?lady. 1989'da gösterime giren Batman filminin yeniden kurgulanyp beyaz perdeye aktarylmasy için yola koyulan Nolan, jack Nicholson'yn canlandyrdy?y efsanevi Joker karakterini, Brokeback Mountain filmiyle yyldyzy parlayan Heath Ledger'a giydirmeyi uygun gördü. Dark Knight'yn çekimleri tamamlandyktan sonra Heath Ledger'yn beklenmedik ölümü, dikkatlerin Joker karakterinin etrafynda toplanmasyna sebep oldu. Yayynlanan fragmanlar da gösterdi ki, Heath Ledger son rolünün üstesinden oldukça ba?aryyla gelmi?ti. Hem de Jack Nicholson'un Joker'iyle hiçbir benzerlik göstermeden; tamamen özgünce...

3 Oscar ödüllü Jack Nicholson'un Joker'i, suratynda komik bir makyaj olan ciddi bir adam görünümü veriyordu ve deneyimli aktör, bu ciddi adamdan beklenmeyecek kadar laubali bir karakter çizmi?ti. Belki de o zaman için Joel Schumacher'in istedi?i de buydu fakat gördük ki, Christopher Nolan'yn Dark Knight'ynda Joker adeta yeniden yaratylmy?! Heath Ledger'yn bedeninde, ürkütücü bir makyaja sahip psikopat bir karaktere dönü?mü? olan Joker, Temmuz ayynda vizyona giren Dark Knight'yn da en dikkat çeken karakteri olmayy ba?army?.


Genel olarak filmin alt metninde neden-sonuç ili?kisi yatyyor. Batman'in varly?yny sorgulamasyna kadar ilerleyen kurgu, bir yandan da Harvey Dent isimli karakterin trajedisini ortaya koyuyor. Gotham ?ehrinin gelece?i için Batman'den bile daha gerekli olan ve hatta Gotham'lylar için en büyük kahraman olan Harvey Dent'in, Joker'in tuzaklaryyla ba?lady?y noktadan nasyl uzakla?ty?yna tanyk oluyoruz. Bu sayede Batman çizgi romanlaryndan tanydy?ymyz Two-Face'in de hikayesini izlemek ile mükellef oluyoruz. Film bir Batman filmi olmasyna kar?yn, temelinde Joker'in yatty?yny belirtmek gerek. Zira kurdu?u tuzaklarla birçok karakterin hayatyna kendi istedi?i gibi yön veren Joker, Dark Knight ile gerçekten Batman'in en azyly dü?many oldu?unu kanytlyyor. Zira Batman kar?ysynda, aly?ylageldik kas gücüne sahip dü?manlar ve ürkütücü silahlardan çok, ?eytani bir zeka buluyor. Zeka da her daim seyircinin takdirini kazanan bir ö?e oldu?u için, Joker'in filmin gizli kahramany olmasy kaçynylmaz oluyor (Örn: Gazetelerde gördü?ümüz Joker makyajy yapmy? gençler). Seyircinin gözünde, filmin en büyük çaty?masy da burada ya?anyyor. Bir Batman filminde, birçok kez Yarasa Adam'yn önüne geçen Joker ve hatta kimi zaman Harvey Dent... Dark Knight'yn senaryorsunu yazan Jonathan ve Christopher Nolan karde?ler, Batman'i herkesten üstün bir kahraman de?il, typky Spider-Man'de gördü?ümüz ve sevdi?imiz gibi, hatalaryyla, zayyf yönleriyle insancyl bir karakter haline getirmi?. Hatta yaptyklaryny sorgulatarak, Batman'in kendi içinde ya?ady?y çaty?malary da cesurca ortaya koymu?lar... Belki yykylmaz Batman imajy bir nebze zarar görmü? ama bu sayede beyaz perde, gerçekçi bir Batman kazanmy?.

Gelelim uzun lafyn kysasyna. E?er Batman Begins'i izleyip be?endiyseniz, muhtemelen daha çok seveyece?iniz bir Batman filmi ?u syralar vizyonda. Ancak IMDB'de tarihin gelmi? geçmi? en yüksek notunu almy? olmasy da size film ile ilgili büyük dü?ler kurdurmasyn. Zira bu tam istedi?imize yakyn bir Batman filmi, hatta çekilmi? en iyi Batman filmi. Genel olarak bakyldy?ynda da ba?aryly bir aksiyon filmi ama tarihin en iyilerinden biri de de?il kanaatimce. Gerek öykünün çevredeki karakterlere da?ylyp takip edilebilirli?inin zayyflamasy, gerek Joker'in yakalanmasyndan sonraki 20-25 dakikalyk bölümün, Harvey Dent'in hikayesine ayrylmy? olmasy filmin eksilerini olu?turuyor. Bu karakter bollu?u biraz daha derli toplu olsaymy?, kusur aramak için çaba sarf etmek gerekecekmi? do?rusu. Batman Begins ile çytayy yükselten Christopher Nolan, Dark Knight ile çytayy daha yukaryya koydu. Filme henüz gitmemi? Batman hayranlaryna ?iddetle tavsiye ederim. Jack Nicholson ile Heath Ledger'yn Joker'lerini kar?yla?tyrmak için bile gitmeye de?er...


Yönetmen

Christopher Nolan

Senaryo

Christopher Nolan
Jonathan Nolan

Oyuncular

Christian Bale (Bruce Wayne/Batman)
Heath Ledger (The Joker)
Gary Oldman (Lt. James Gordon)
Michael Caine (Alfred Pennyworth)
Morgan Freeman (Lucius Fox)
Maggie Gyllenhaal (Rachel Dawes)
Aaron Eckhart (Harvey Dent/Two-Face)
Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519829 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.