Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Sinema      
Star Wars: Clone Wars 24.8.2008
Üç yyl önceydi. Sinemadan çykarken bitti diye çok üzülmü?tüm. Eve dönü? yolunda, “Ee ?imdi ne olacak? Ben hangi filmi heyecanla bekleyece?im?” dedi?imi hatyrlyyorum, kendi kendime. Revenge of the Sith’ten bahsediyorum, ?u George Lucas imzaly, fantastik bilimkurgu fenomeni olan Star Wars’tan… Neyse ki çok geçmeden bir televizyon dizisi yapylaca?y açyklandy. “Güç” bir nebze huzur buldu içimde. Sonra Clone Wars isimli yeni bir filmin yapymyna ba?landy. Ancak öncekiler gibi de?il, bu kez animasyon teknolojisiyle hazyrlanan bir yapymdy Star Wars: Clone Wars. Nihayet vizyona girdi ve ben de geçen hafta vakit bulup da gidememe kar?yn, bu haftaki ilk bo? vaktimde sinema salonunun yolunu tuttum.

Filmden önce okudu?um ele?tiriler beni üzmü?tü. Zira hakkynda pek olumlu yorumlar yoktu film için. O yüzden ?üpheyle kuruldum koltu?a, acaba ne çykacak diye? Bir kere film ekibinin ba?ynda George Lucas var. Senaryosunu da bizzat yazmy? oldu?u Clone Wars ne kadar kötü olabilirdi ki? Kronolojik açydan ikinci ve üçüncü filmin arasyndaki zaman araly?yny konu alan filmi izledim ve ufak da olsa hayal kyrykly?yna u?radym.

Öncelikle, Jabba the Hutt’yn o?lunun kaçyrylmasy çevresinde dönen olaylary konu alan Clone Wars, bildik Star Wars entrikalaryyla dikkat çekiyor. Karanlyk tarafyn gerçe?i saptyrmak için yaptyklary, seriyi takip edenler için oldukça aly?ylageldik olsa da, biraz basitler. Yani filmi izlemeyenlere spoiler vermek istemem ama bir video çekip, görüntüdeki yanly? anla?ylmaya müsait olan olayy bir ba?kasyna farkly aktarmak ve bunun üzerinden bir çaty?ma olu?turmak bana, George Lucas’yn küçük ya?taki izleyicilere Star Wars’u ö?retme çabalary gibi geldi. Seride daha önce görmedi?imiz fakat evreni takip edenlerin bilece?i bir isim olan Ahsoka Tano, filmde Anakin Skywalker’a çyrak olarak veriliyor. Anakin’e typky kendisi gibi bir çyrak veren George Lucas, bu sayede Anakin’i ilk kez usta rolü yaparken izlememizi sa?lyyor fakat bunu yaparken, yava? yava? karanlyk tarafa do?ru yol alan karakteri unutuyor. Hatta ya?ady?y acylardan bahsedildi?inde bile, Anakin bekledi?imiz patlamalary gerçekle?tiremiyor. Seride en çok sevdi?im karakter olan Obi Wan Kenobi ise bu filmde epey ikinci plana atylmy?. Hele ki son yarym saatte neredeyse filmden kopuyor. Ekranda olmady?y zaman ne yapty?y ise tam bir muamma olarak kalyyor…

Ne Anakin, ne yeni tany?ty?ymyz Ahsoka, ne Obi Wan ne de Jabba… Hiçbiri üzerinde bir derinli?e gidilmeden film noktalanyyor. Ykinci ve üçüncü film arasyndaki zaman dilimi konu alan Clone Wars bitti?inde anladym ki, aslynda yapym bu süreç içerisindeki kysa bir zaman araly?yny ekrana ta?yyor. Zira devamy dizi ?eklinde gelecek ve üçüncü film ile ba?lanty bu ?ekilde kurulacak. Yoksa bu filmi izleyip de üçüncü film ile ba?lanty kurmak mümkün de?il.

Christopher Lee (Count Dooku) ve Samuel L. Jackson’yn da (Mace Windu) seslendirmeciler arasynda bulundu?u kadro, yapyma ne kadar önem verildi?ini kanytlyyor olsa da, genel olarak bakty?ymyzda ortaya Star Wars sevenlerin beklentilerinin altynda bir i? çykmy?. Ki?isel zevklerim yüzünden ben yine de perdede Star Wars görmekten memnun olsam da, Star Wars ba?ly?y altynda bu tür “hayal kyryklyklary”nyn çok fazla olmamasyny temenni ediyorum. Zira böylesi büyük bir isim altynda bulu?an hayranlaryn sabry zorlanmamaly.

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 519808 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.