Arama Yap :    
 
Kendi Kirli Pencerem
Denemelerim
Öykülerim
Şiirlerim
Güncel
Tiyatro
Sinema
Müzik
Röportaj
Fotoğraf
  Güncel      
Haydarpa?a ve Sirkeci Devre Dy?y Byrakylmasyn! 29.9.2008
Bo?azdaki tüp geçi?i ve Marmaray projesi kapsamynda, UNESCO’nun Dünya Endüstriyel Mirasy Listesi’nde bulunan Haydarpa?a ve Sirkeci tren istasyonlary devre dy?y byrakylmak isteniyor. E?er projede de?i?iklik yapylmazsa, Haydarpa?a-Gebze ve Sirkeci-Halkaly arasyndaki 2 hatly demiryolu, Marmaray CR1 in?aaty ile üç hat olarak in?a edilecek ve bu iki hat kesimindeki birçok tarihi eser kapsamyndaki istasyon binasy, lojman, köprü alt geçit tünel ve tesis yykylacak veya istasyonlaryn yeri de?i?tirilerek, kullanylmaz duruma getirilecek.

Bahsi geçen projeye kar?y bir rahatsyzlyk duyuyorsanyz ve Haydarpa?a ile Sirkeci istasyonlarynyn elinizden alynmasyna tepkiliyseniz, kentvedemiryolu.com adresinde bir imza kampanyasy bulunuyor. ?u anda 15.000’in üzerinde imza toplanmy? durumda ve bu imzalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Ystanbul Tabiat ve Kültür Varlyklary Koruma Kurulu’na, UNESCO'ya (Birle?mi? Milletler E?itim, Bilim ve Kültür Örgütü), Kültür Bakanly?y'na, Ystanbul Büyük ?ehir Belediye Ba?kanly?y'na, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollary'na ve DLH'ye (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlary Yn?aaty Genel Müdürlü?ü) gönderilecek. Ylgilenenlere duyurulur.

Haydarpa?a Tren Ystasyonu


Sirkeci Tren Ystasyonu

Bu yazıya yorum gönder
İsim:
E-Posta:
 
Sayfa Gösterimi: 550898 | Tüm Hakları Saklıdır. Evet Gerçekten.